Stichting Mens en Maatschappij is samen met de gemeenten Veendam en Pekela initiatiefnemer van de aanpak in Noord-Nederland. Ze brengen de verschillende partijen bij elkaar en in beweging en zorgen dat de aanpak uitgevoerd wordt. Stichting Mens en Maatschappij zoeken en begeleiden de werkgevers en biedt intervisie aan de ervaringsdeskundigen. 

Naast de aanjaagfunctie, vraagt Stichting Mens en Maatschappij fondsen aan, stemt af met partners die de aanpak in de rest van Nederland uitrollen, zetten de projectorganisatie op en ontwikkelen de aanpak door.

Stichting Mens en Maatschappij is ook praktisch betrokken, door het werven en selecteren van de ervaringsdeskundigen, het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en zijn ook docent.