We zijn voor het armoedepact in gesprek gegaan met de verschillende partners die zich bezighielden met armoede. Uit die gesprekken kwamen twee dingen duidelijk naar voren.

  1. De verschillende partners kenden elkaar helemaal niet.
  2. Een aantal professionals vertellen: “Ik zie de armoede wel, maar ik mag er niks mee vanuit mijn functie.”

Na die gesprekken hebben we om tafel gezeten wat met deze inzichten te doen. Dat was dat netwerk ondersteunen en zorgen dat die vaker bij elkaar kwamen. En een plek creëren waar professionals die signalen kwijt konden.

Met het opzetten en ondersteunen van dat netwerk is het armoedepact tot stand gekomen.