De stand van zaken nu

De stand van zaken nu

  Ga terug naar: De aanpak Ga naar: De kloven: de theoretische achtergrond van de aanpak Ga naar: De drie pijlers van de aanpak Ga naar: De resultatenRead more …
Landelijke subsidie toegekend

Landelijke subsidie toegekend

Vanuit de landelijke 'Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek' ontvangen 'Sterk uit Armoede' een bedrag van bijna 3,5 ton voor het opzetten en coördineren van een landelijke structuur voor 'Ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale uitsluiting'. De penvoerder is COEVA, de coöperatie van de initiatiefnemers in Amsterdam. Het geld wordt gebruikt om de opleiding en de aanpak verder vorm te geven, dat betekent ook de communicatie en verspreiding van de aanpak. Belangrijk onderdeel van de financiering is zorgen voor certificering en erkenning. van de…Read more …
De kloven: de theoretische achtergrond

De kloven: de theoretische achtergrond

Tussen arme en niet-arme mensen zijn er kloven. Het is goed om deze te kennen en je daarvan bewust te zijn. Tijdens de opleiding wordt hier uitgebreid aandacht aan geschonken om inzicht te krijgen waarom de levens van arme mensen verlopen, zoals ze verlopen. De gevoelskloof De meeste arme mensen hebben een fundamenteel gebrek aan eigenwaarde: ze voelen zich niemand. Dit wordt ook vaak bevestigd door de niet-armen: “hoezo hebben ze geen geld? Ze hebben toch een gsm”, of “ze hebben we drie honden”. Het is een bevestiging voor degene die leven in…Read more …
De resultaten

De resultaten

Ga terug naar: De aanpak Ga terug naar: De stand van zaken nu Ga terug naar: De kloven: de theoretische achtergrond van de aanpak Ga terug naar: De drie pijlersRead more …
De pijlers

De pijlers

De aanpak kenmerkt zich door een aantal pijlers: Uitgangspunt daarbij is dat het een nieuwe aanpak betreft in het doorbreken van (generatie)armoede samen met de mensen die het betreft. DE PIJLERS Ervaringsdeskundigen Het ondersteunen en begeleiden van ervaringsdeskundigen naar werk. Opleiden Het opleiden tot ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting. Beleid Ervaringsdeskundigen denken mee bij het tot stand komen van een duurzaam en effectief armoedebeleid. Pool Ervaringsdeskundigen leveren expertise en diensten op tijdelijke basis. Werkgevers Het informeren en ondersteunen van werkgevers bij de implementatie van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie. Klik hier voor de…Read more …