De kloven: de theoretische achtergrond

Tussen arme en niet-arme mensen zijn er kloven. Het is goed om deze te kennen en je daarvan bewust te zijn. Tijdens de opleiding wordt hier uitgebreid aandacht aan geschonken om inzicht te krijgen waarom de levens van arme mensen verlopen, zoals ze verlopen.

De gevoelskloof
De meeste arme mensen hebben een fundamenteel gebrek aan eigenwaarde: ze voelen zich niemand.

Dit wordt ook vaak bevestigd door de niet-armen: “hoezo hebben ze geen geld? Ze hebben toch een gsm”, of “ze hebben we drie honden”. Het is een bevestiging voor degene die leven in armoede, het is tenslotte het bewijs dat ze de verkeerde keuzes maken. Het gevoel van buitengesloten te worden, wordt daarmee alleen maar groter.

De kenniskloof
Als je leeft in armoede, weet je weinig over de niet-arme wereld, dat geldt zeker voor generatiearmoede. Ze zien alleen wat zij niet hebben, en door een gebrek aan informatie weten ze ook niet de vragen te stellen om een basiskennis te krijgen waarmee ze hun weg kunnen vinden in de complexe wereld waarin we leven.

De vaardigheidskloof
Mensen in generatiearmoede weten vaak niet goed hoe ze iets anders kunnen doen. Ze hebben het simpelweg niet geleerd, omdat hun omgeving het ook niet wist. Denk aan opvoedingstechnieken, hoe je met geld omgaat of een huishouden runt.

De positieve krachtenkloof
Arme mensen willen anderen helpen, hoe moeilijk ze het zelf ook hebben. Ook hebben ze de kracht om in onmogelijke omstandigheden te overleven. Niet-armen leven veel meer met een controle-angst, waarin alles geregeld en netjes moet zijn.

De structurele kloof
De structurele kloof omvat alles en is de best onderzochte en beschreven kloof. Systematisch worden arme mensen uitgesloten van alles wat een niet-arme normaal vindt: goede huisvesting, goed onderwijs, toegang tot gezondheidszorg, werk en cultuur.

Arme mensen leven zeven jaar korter dan niet-arme mensen! En in verhouding hebben arme mensen veel vaker contact met hulpverleners of met bijvoorbeeld rechtsprekende instanties. Dat betekent overigens niet dat ze crimineler zijn.


Ga terug naar: De aanpak
Ga terug naar: De stand van zaken nu
Lees verder: De drie pijlers
Lees verder: De resultaten