De pijlers

De aanpak kenmerkt zich door een aantal pijlers:

Uitgangspunt daarbij is dat het een nieuwe aanpak betreft in het doorbreken van (generatie)armoede samen met de mensen die het betreft.

DE PIJLERS
Ervaringsdeskundigen

Het ondersteunen en begeleiden van ervaringsdeskundigen naar werk.

Opleiden
Het opleiden tot ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting.

Beleid
Ervaringsdeskundigen denken mee bij het tot stand komen van een duurzaam en effectief armoedebeleid.

Pool

Ervaringsdeskundigen leveren expertise en diensten op tijdelijke basis.

Werkgevers
Het informeren en ondersteunen van werkgevers bij de implementatie van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie.

Klik hier voor de visie-doel kaart!


Ga terug naar: De aanpak
Ga terug naar: De stand van zaken nu
Ga terug naar: De kloven: de theoretische achtergrond van de aanpak
Lees verder: De resultaten