De aanpak

Armoede gaat niet alleen over geld. Het gaat over veel meer. Sociale uitsluiting is niet mee kunnen doen, je minderwaardig voelen. Het doet wat met je zelfvertrouwen, doet wat met je als ouder, als kind, als mens. Met deze aanpak doorbreken we de vicieuze cirkel, zodat de kinderen die nu in armoede leven, perspectief krijgen. Want we geloven dat mensen die in armoede leven, zelf in staat zijn om te verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren. Deze kracht wordt te weinig nog gezien en aangewakkerd. Uit de armoede op eigen kracht. Gewoon en zonder stigma. Deze aanpak is een nieuwe manier van het kijken naar en omgaan met armoede.

De aanpak
Een opgeleide ervaringsdeskundige weet wat armoede echt met je doet. Ze herkennen de ander in generatiearmoede en spreken de taal van de ander, verbaal en non-verbaal. Daar zit de kracht, want zo bereiken ze mensen.
Waar nu nog vaak een professional het armoedeprobleem als iets tijdelijks ziet en zich niet realiseert wat het echt met iemand doet, herkent de ervaringsdeskundige de ander in generatiearmoede. Zij kunnen de professional anders leren kijken, zodat de begeleiding sneller aankomt en werkt. De ervaringsdeskundige neemt niet de plek van de professional in, maar staat ernaast, ze zijn een duo. De ervaringsdeskundige helpt met analyseren. Zo komen de professional en de ervaringsdeskundige eerder tot een goede aanpak. De winst: de klant en het gezin is beter en sneller geholpen, de organisatie bespaart op contacturen.

De aanpak laat mensen die in armoede leven, zelf verkennen hoe ze een nieuw perspectief kunnen creëren om hun situatie te verbeteren. Zij zijn hiertoe zelf in staat. Gewoon en zonder stigma.

Kernwaarden die hierbij centraal staan zijn:

1. Erkenning en herkenning van de persoonlijke situatie.
2. Perspectief en empowerment leidt tot zelfregie.
3. Wederzijdse gelijkwaardigheid in de aanpak tussen mensen in armoede en professionals.

Mensen die zelf langdurige armoede en sociale uitsluiting hebben ervaren, slaan de brug tussen mensen in armoede en professionals. De aanpak zet, naast de financiële focus, de sociaal-psychologische component in het doorbreken van armoede centraal.

De aanpak zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’ in als (betaalde) tandems van professionals bij maatschappelijke organisaties en andere werkgevers.


Lees verder:
> De stand van zaken nu
> De kloven: de theoretische achtergrond van de aanpak
> De pijlers van de aanpak
> De resultaten