Ervaringsdeskundigen aan het werk

Succes op het werk!
Verheugd kunnen we mededelen dat er inmiddels vele ervaringsdeskundigen aan het werk zijn. Steeds meer bedrijven, instellingen en gemeenten erkennen dat een ervaringsdeskundige meerwaarde heeft voor hun organisatie.

Sterk uit Armoede zet zich doorlopend in om samen met ervaringsdeskundigen, bedrijven en overheden banen te creëren die gericht zijn op de gelijkwaardigheid tussen professionals en ervaringsdeskundigen en die daarmee de mogelijkheden van de ‘professionals’ versterken.

De cijfers
Vanaf 2013 zijn er in totaal 44 ‘ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting’ opgeleid. Vijfentwintig mensen zijn al aan het werk in diverse sectoren waaronder: beleid/gemeenten, wijkteams preventieteam, statushouders, sociaal werk, onderwijs en de zorg. Ook bij Sterk uit Armoede zelf zijn diverse ervaringsdeskundigen betrokken bij het verder ontwikkelen en verspreiden van de aanpak.

We zijn ontzettend blij met deze cijfers, want het betekent dat de ervaringsdeskundigen langzamerhand meer terrein winnen en dat organisaties en overheden de inzet van ervaringsdeskundigen noodzakelijk gaan vinden. Met degenen die nog geen werk hebben, zijn we samen met gemeenten hard aan het werk om een plek voor ze te vinden.

De response die we van collega’s en werkgevers krijgen is erg positief. Hieronder een aantal quotes uit het werkveld:

Onze medewerkers zijn zich beter bewust van mechanismen van de klant en hun eigen gedrag.

De ervaringsdeskundige wist echt contact te maken met onze klant.

Zonder de ervaringsdeskundigen zou deze uithuiszetting niet voorkomen kunnen worden.

Dit nieuwe beleid was niet tot stand gekomen zonder de inzichten en input van de ervaringsdeskundigen.

Ik ben me bewuster geworden van de psychische gevolgen van armoede.