Interview Anja en Inge van het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een voorloper met het inzetten van ervaringsdeskundigheid. Dat blijkt wel na een gesprek met Anja Knol, zij loopt haar stage bij het Leger, en Inge Hoekstra, zij is projectleider ervaringsdeskundigheid.

Anja is moeder van vier dochters en een trotse oma van drie kleindochters. Een flinke meidenboel. 24 jaar geleden kwam ze alleen te staan met haar vier dochters. Haar liefde en zorg ging toen naar haar kinderen, maar toen die groter werden wilde ze graag weer aan het werk, maar dat bleek moeilijker dan gedacht. Ze werkte als vrijwilliger onder andere bij de cliëntenraad en kwam in aanraking met Sterk uit Armoede. En die opleiding, dat leek haar wel wat. Zij wist donders goed hoe het was om op je centen te moeten letten en wilde haar ervaring inzetten om anderen in hun kracht te zetten.

Ze is vol lof over haar stage bij Bij Bosshardt, een buurtsteunpunt van het Leger des Heils in de Groningse Oosterparkwijk. Van tevoren had ze al nagedacht over waar ze stage wilde lopen en het Leger des Heils was een plek die bovenaan stond. De uitgangspunten van het Leger passen ook goed bij haar.
Veel mensen die naar Bij Bosshardt komen, komen er o.a. voor een luisterend oor. En dat biedt Anja graag. Zo heeft ze al veel mooie gesprekken mogen voeren en kan ze tijdens die gesprekken mensen soms met een klein duwtje weer op weg helpen.

Een voorbeeld: “Een tijd terug waren een man en vrouw met elkaar in gesprek, ik observeerde alleen. Ik merkte dat ze erg wantrouwend richting gemeente waren, maar ik merkte ook dat daardoor de vrouw geld misliep. Ik ben bij haar gaan zitten en raakte in gesprek. We hebben het over van alles gehad. Ik heb voor haar bemiddeld, heb haar een telefoonnummer gegeven van iemand die haar verder kon helpen. Een week later kwam de vrouw naar me toe om te vertellen dat ze het zo bijzonder vond dat ze meteen haar hele verhaal aan me had verteld en dat ze dat niet vaak deed, maar dat ik haar ook nog eens geholpen had!”

Inge laat ervaringsdeskundigen binnen het Leger tot hun recht komen. En dat is ervaringsdeskundigheid op alle levensterreinen. Vaak is haar functie iets wat iemand erbij doet. Inge mag zich hier volledig aan wijden. Dat dit bij het Leger des Heils zo ingebed is, verklaart ze uit de oorsprong van het Leger: “In Londen waren in het begin de ‘Slumpsisters’. Dit waren vrouwen in arme wijken, die erop uit gingen om mensen onder hun hoede nemen. Die vrouwen wisten hoe het was, maar konden hun eigen ervaringen inzetten om wat voor een ander te betekenen. Het zit dus in het DNA van het Leger des Heils om ervaringsdeskundigheid te waarderen en in te zetten.”

Wat vinden jullie de kracht van de aanpak van Sterk uit Armoede?
Beide beantwoorden: dat je met tandems werkt.
Inge benoemt het prachtig: “De hoopverlener naast de hulpverlener.”
Anja voegt toe: “Ik zie het als mijn rol om bemiddelaar te zijn, in een tandem kom ik dan juist tot mijn recht.”

Inge heeft wel wat tips voor organisaties die net beginnen met de inzet van ervaringsdeskundigen: “Denk eerst na wat je doel is, maak daar een plan op. Zodat je de ervaringsdeskundigen ook goed kunt inzetten. Kijk naar welke rollen en taken er zijn in je organisatie en waar je wilt dat een ervaringsdeskundige bij ondersteunt. En je moet de hele organisatie enthousiast maken, want dan krijg je de betrokkenheid die je wilt en maak je het makkelijker voor de ervaringsdeskundigen.”

Ondanks dat het al zo goed gaat bij het Leger des Heils heeft Inge ook nog wel wensen: “Ik hoop dat we meer en meer ook al bij het maken van beleid op strategisch en tactisch niveau ervaringsdeskundigen betrekken en niet alleen pas bij de uitvoering.”
“En ik wil de maatschappij wakker maken. We moeten deze verhalen vertellen en laten zien dat het werkt, dat er voor ieder mens hoop is op herstel. Dat veel meer publieke debatten gevoerd worden mét ervaringsdeskundigen.”