Interview Mathilde Kleijzen – Noorderpoort

Mathilde werkt bij het Noorderpoort als coördinator en docent bij de opleiding “Ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting”.
Zij heeft een flinke bijdrage geleverd, zodat de opleiding inmiddels een MBO-3 opleiding is. De informatie die beschikbaar was van de Link, heeft ze samen met de ervaringsdeskundige tandemdocenten omgezet in een MBO-3 curriculum. Ervaringsdeskundigen die de opleiding afgerond hebben krijgen daarom een MBO-3 diploma.

Hoe pak je dat aan, van al die informatie een opleiding maken?
Mathilde: “De basis is het kwalificatiedossier van de opleiding Maatschappelijke Zorg. Daar zet je vakken onder. We hebben gekeken welke vakken geschikt waren om de informatie van de Link in te vervlechten. Voor de generieke vakken (Nederlands, rekenen etc.) is dit best lastig, met name de beroepsgerichte vakken zijn hier geschikt voor, denk aan werkveld oriëntatie, rouw en seksualiteit en communicatieve vaardigheden. Samen met ervaringsdeskundigen hebben we per vak gekeken hoe we de informatie van de Link erin konden verwerken. Een belangrijk deel van de opleiding is het keuzedeel ‘Ervaringsdeskundige’. Hierin vertelt elke student zijn of haar levensverhaal. Hierin deelt de student zijn of haar levensverhaal en ervaart daardoor dat hij/ zij niet de enige is en dat ze elkaar en de verhalen herkennen en erkennen.

Sinds dit jaar wordt de opleiding op drie locaties gegeven, Veendam, Groningen en Assen. Hoe zorg je dat de opleiding op elke locatie hetzelfde is?
Mathilde: “Ik ben ook aangesteld om de kwaliteit te bewaken van de opleiding. Ik ben docent op de drie locaties, maar coördineer en verbind de drie teams ook. We werken in blokken van tien weken, na dat blok evalueren we en passen we de stof, als dat nodig is, aan. We evalueren met de studenten, met de ervaringsdeskundigen die tandemdocent zijn, met de docenten en met het Team Advies en Ondersteuning van Stichting Mens en Maatschappij. Zo kunnen we de inhoud aanpassen op alle vlakken. Uiteraard kijken we ook per klas wat de groep nodig heeft. Soms is er bijvoorbeeld in een groep meer behoefte aan verdieping op een bepaald thema en werken we dat verder uit.”

“In Veendam draaide de opleiding natuurlijk al, daar hebben we die structuur ook omgezet naar de MBO-3 structuur. Dat was best een overgang, maar daar hebben we ook weer van geleerd. Nu werken alle drie de locaties met dezelfde structuur.”

Elk team bestaat uit een ervaringsdeskundige, een docent en Mathilde. De docent en ervaringsdeskundige werken samen als tandem. De docenten zijn getraind in de aanpak van de Link in België. Als team bereiden ze de lessen voor, de lessen zijn uitgeschreven in thema’s, maar samen bepalen ze wie wat geeft.

De opleiding duurt twee jaar. Tijdens de eerste 20 weken gaan de deelnemers 4 dagen per week naar school. Daarna lopen ze twee dagen per week stage en gaan ze ook nog 2 dagen naar school. De opgeleide ervaringsdeskundigen hebben na die twee jaar een MBO-3 diploma.

Na de opleiding stopt de aanpak niet, Sterk uit Armoede is blijvend aan het werk met werkgevers, gemeenten, ervaringsdeskundigen en andere partners om de functie van opgeleide ‘ervaringsdeskundige in generatiearmoede en sociale uitsluiting’ in te vullen, tot haar recht te laten komen en het gedachtengoed te verspreiden.