Interview met Afke Post

“Toen ik bij een voorlichtingsbijeenkomst van Sterk uit Armoede was, had ik meteen drie kandidaten in mijn hoofd voor wie dit traject passend zou kunnen zijn. Omdat we een beperkt aantal plekken hadden per gemeente was toen nog niet zeker of ze ook daadwerkelijk mee konden doen. En er gaat natuurlijk ook aan vooraf of de ervaringsdeskundigen zelf ook mee willen doen. Maar alle drie doen ze nu de opleiding en het gaat heel goed met ze!”

Afke Post is werkcoach bij de gemeentelijke samenwerkingsorganisatie de Wolden Hoogeveen. Ze werkt al jaren met speciale doelgroepen, dat wil zeggen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om verschillende redenen, fysieke of mentale beperkingen of mensen die bijvoorbeeld door verslaving moeilijk aan werk kunnen komen. Ze is uiteraard gericht op werk, maar zet zichzelf breed in en kijkt naar wat iemand nodig heeft, op alle vlakken, om aan het werk te kunnen.

Al die jaren werkervaring van Afke laat haar één rode draad zien, al deze mensen ervaren sociale uitsluiting op allerlei vlakken. Deze mensen worden niet serieus genomen, klachten worden weggewuifd, een voorbeeld kan zijn dat een huisarts  niet voldoende aandacht schenkt aan klachten en ze met medicijnen weer wegstuurt. Afke heeft in de loop der jaren bepaald gedrag leren herkennen, maar ook zij realiseert zich dat ze het nooit écht begrijpt, nooit écht zal weten wat het is om sociale uitsluiting te ervaren zoals de ervaringsdeskundigen dat wel kunnen en het belang daarvan.

De drie ervaringsdeskundigen die Afke heeft aangedragen reageerden in eerste instantie wat terughoudend. Vragen als “Kan ik dat wel?” en twijfels of deze kans echt aangeboden werd kwamen bij de drie voor. Alle drie zijn ze in februari begonnen en na de zomer starten hun stages.

Het traject is intensief, Afke ziet dat het met ups en downs gaat. Maar de deelnemers hebben veel aan elkaar, ze trekken zich echt aan elkaar op. Ook is het voor sommigen zwaar om vier dagen in de week naar school te gaan, met ook een huishouden en gezin dat draaiende gehouden moet worden.
Afke heeft elke maand een gesprek met de deelnemers over hoe het gaat. Met henzelf, maar ook in de klas. Ze probeert te ontzorgen in praktische zaken door inzet van voorzieningen, bijvoorbeeld kinderopvang regelen en zorgen voor vervoerstickets.

Afke merkt dat veel organisaties open staan voor het werken met ervaringsdeskundigen. Met een groot aantal organisaties zijn dan ook gesprekken voor stages en mogelijk betaalde werkplekken. Zowel de gemeente als Stichting Mens en Maatschappij zijn hier druk mee bezig. Zo is er ook een snuffeldag georganiseerd bij SWW, de welzijnsstichting in de Wolden en Hoogeveen. Ervaringsdeskundigen liepen een dagje mee om te ervaren wat de organisatie doet en of dat bij hen past. Zo kunnen ze zelf een plek kiezen die het beste bij hen past.

Afke ziet ook echt de voordelen van de inzet van ervaringsdeskundigen in een organisatie: “In contact met de klant heerst vaak onbegrip. Van beide kanten. Regels zijn leidend, wat tot onbegrip van de klant richting de organisatie leidt en zich vaak uit in weerstand. De organisatie snapt niet waarom de klant zo reageert en zo kun je een tijdlang langs elkaar heen praten. Een ervaringsdeskundige kan dan als tolk fungeren en veel eerder de hulp passend maken.” Als organisatie heb je betere verbinding met je klant, er is meer begrip en je hebt snellere oplossingen.

Tenslotte eindigt Afke: “Het is mooi om de individuele ontwikkeling van de deelnemers te zien. Ze overwinnen zichzelf en hun wantrouwen en krijgen steeds meer zelfvertrouwen. Dat straalt ook weer af op hun omgeving, zodat je een heel systeem beïnvloedt.”