Landelijke subsidie toegekend

Vanuit de landelijke ‘Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek‘ ontvangen ‘Sterk uit Armoede’ een bedrag van bijna 3,5 ton voor het opzetten en coördineren van een landelijke structuur voor ‘Ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale uitsluiting’. De penvoerder is COEVA, de coöperatie van de initiatiefnemers in Amsterdam.

Het geld wordt gebruikt om de opleiding en de aanpak verder vorm te geven, dat betekent ook de communicatie en verspreiding van de aanpak. Belangrijk onderdeel van de financiering is zorgen voor certificering en erkenning. van de opleiding