Meer weten?

Wil je meer weten over de aanpak?
Of je bij een gemeente werkt, zelf ervaringsdeskundige bent of werkgever, neem contact op met Sterk uit Armoede:

info@sterkuitarmoede.nl