Sozio (vakblad voor professionals in het sociale domein) heeft een van de ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Een mooi artikel over de kloven tussen de leefwerelden van arm en niet-armen.