Het Team Advies en Ondersteuning (TAO) is een expertiseteam waar projectleiders/-medewerkers samen met ervaringsdeskundigen aan de (door)ontwikkeling en verspreiding van de aanpak werken. Het TAO ontlast de werkgever met sommige praktische zaken en ondersteunt de ervaringsdeskundige om zijn of haar werk steeds beter te kunnen doen.

Wat doet het TAO onder andere:

 • Workshops.
  Bijvoorbeeld een workshop voor alle medewerkers of voor het team waar de ervaringsdeskundige nauw mee samenwerkt. Deze workshop kan helpen bij het anders denken en zorgt ervoor dat de ervaringsdeskundige in een warm bad terecht komt.
 • Voorlichting, voor de hele organisatie.
  Dit kan met verschillende middelen, met als doel om ‘anders omgaan met armoede’ in te bedden in de gehele organisatie en niet alleen in het team of tandem waar de ervaringsdeskundige mee samenwerkt. Ook voorlichting voor alle samenwerkingspartners (andere organisaties, bijvoorbeeld gemeenten) regelt het TAO. Zo werken we toe naar een netwerkaanpak met als doel ‘werkgever zoekt ervaringsdeskundige’.
 • Voorbereidende fase met werkgever.
  Samen met de werkgevers doorlopen we verschillende stappen. Het stappenplan kan daarbij leidraad zijn, maar het moet vooral passen binnen de organisatie en het team. Uiteindelijk doel: de ervaringsdeskundige zo goed mogelijk inzetten op de werkplek.
 • Intervisie voor ervaringsdeskundige.
  Met een afgeronde opleiding betekent het nog niet dat de ervaringsdeskundige ‘klaar’ is. Ze komen zichzelf nog tegen in hun werk. Goede begeleiding is noodzakelijk. Intervisie valt daaronder. Samen met andere ervaringsdeskundigen kunnen ze casuïstiek bespreken, maar ook hun eigen ervaringen en gevoelens daarbij en hoe daar mee om te gaan.
 • Ondersteuning ervaringsdeskundige
 • TAO helpt bij zoeken van betaald werk en stages
 • Constante aandacht voor de rol, verwachtingen en begeleiding van tandempartner
 • Coaching van de ervaringsdeskundige (en tandempartner)
 • Doorontwikkeling van de functie
 • Het TAO organiseert terugkomdagen, bijvoorbeeld voor het bijscholen van de ervaringsdeskundige over ontwikkelingen van het vakgebied.
  Afspraken over de vorm van begeleiding op de werkvloer worden per werkplek gemaakt.