Tips

 • Maak gebruik van de TAO
 • Volg het stappenplan
 • Een goede positionering van de ervaringsdeskundige op de werkvloer is wezenlijk. Het moet duidelijk zijn dat de positie per definitie een moeilijke plek is.
 • Realiseer je dat de ervaringsdeskundige niet is opgeleid zoals de professionals waarmee hij of zij werkt en een andere missie en taakgebied heeft.
 • Ervaringsdeskundigen ervaren weerstand bij sommige professionals.
 • De ervaringsdeskundige is niet ‘klaar met kwetsbaar zijn’ na de opleiding.
 • De opgave om een nieuwe visie en nieuw gedrag te introduceren, is groot. Dit lukt één ervaringsdeskundige in een organisatie niet alleen.
 • Contact (blijven) hebben met mensen in armoede is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren als ervaringsdeskundige: alleen zo kunnen ervaringsdeskundigen hun visie en ervaringen (blijven) toetsen en voeling houden met mensen in armoede.

Kansen

Organisaties die al werken met een ervaringsdeskundige geven aan dat de ervaringsdeskundige;

 • Een aanvulling en toevoeging is;
 • De mensen in armoede erkenning geeft door een gedeelde beleving;
 • Intuïtief aanvoelt wat er speelt bij de cliënt vanuit hun eigen ervaring;
 • Eerder mensen in armoede bereikt, doordat ze de taal spreken, hierdoor wordt er preventiever gewerkt;
 • De belevingswereld en het gedrag van cliënten naar de professionals toe vertaalt; zo wordt de kloof tussen de systeemwereld en de leefwereld van cliënten overbrugd. Dat zorgt voor wederzijds begrip.