Het team van Sterk Uit Armoede bestaat uit opgeleide ervaringsdeskundigen en projectleiders. Initiatiefnemer is Stichting Mens en Maatschappij samen met de gemeenten Veendam en Pekela van de aanpak in Noord-Nederland.

Stichting Mens en Maatschappij zoekt en begeleidt de werkgevers en biedt intervisie aan de ervaringsdeskundigen. Ze brengen de verschillende partijen bij elkaar en in beweging en zorgen dat de aanpak uitgevoerd wordt.

Naast de aanjaagfunctie, vraagt Stichting Mens en Maatschappij fondsen aan, stemt af met partners die de aanpak in de rest van Nederland uitrollen, zetten de projectorganisatie op en ontwikkelen de aanpak door.

Stichting Mens en Maatschappij is ook praktisch betrokken, door het werven en selecteren van de ervaringsdeskundigen, het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en zijn ook docent.