Het Expertisecentrum Sterk Uit Armoede, van ervaringsdeskundigen in generatiearmoede en sociale uitsluiting, bestaat uit opgeleide ervaringsdeskundigen en projectleiders.

Sterk uit Armoede zoekt en begeleidt de werkgevers en biedt intervisie aan de ervaringsdeskundigen. Ze brengen de verschillende partijen bij elkaar en in beweging en zorgen dat de aanpak uitgevoerd wordt.

Naast de aanjaagfunctie, vraagt de stichting fondsen aan, stemt af met partners die de aanpak in de rest van Nederland uitrollen en ontwikkelt de aanpak door.

Sterk uit Armoede is ook praktisch betrokken, door het werven en selecteren van de ervaringsdeskundigen, het begeleiden van intervisiebijeenkomsten en het inzetten van ervaringsdeskundigen als docent.